Termeni și condițiiAcceptarea termenilor și condițiilor

Utilizând eutop.health (denumită în continuare "Site", "Noi" sau "Noastre"), vă declarați că acceptați acești termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să nu utilizați site-ul nostru. Ne rezervăm dreptul de a modifica, schimba sau actualiza în orice mod această politică, în orice moment. Încurajăm vizitatorii să revizuiască periodic acești termeni și condiții. Utilizarea în continuare a site-ului după publicarea modificărilor la acești termeni indică acceptarea modificărilor.

1. Contul dumneavoastră

Dacă creați un cont pe site-ul nostru, sunteți responsabil pentru menținerea securității contului dumneavoastră și sunteți pe deplin responsabil pentru toate activitățile care apar în cadrul contului și orice alte acțiuni întreprinse în legătură cu contul. Sunteți de acord să furnizați și să mențineți informații corecte, actuale și complete, inclusiv informațiile dumneavoastră de plată și informații de contact pentru notificări și alte comunicări de la noi. Nu puteți utiliza informații false sau înșelătoare în legătură cu contul dumneavoastră.

2. Responsabilitatea utilizatorilor site-ului, produselor și / sau serviciilor

Accesul dumneavoastră. la site-ul, produsele și / sau serviciile noastre trebuie să fie legal și să fie în conformitate cu acești termeni și cu orice alt acord între dumneavoastră și noi. Când accesați sau utilizați Site-ul, Produsele și / sau Serviciile noastre, trebuie să vă comportați în orice moment într-un mod civilizat și respectuos. Interzicem în mod specific orice utilizare a site-ului, a produselor și / sau a serviciilor și sunteți de acord să nu utilizați site-ul pentru oricare dintre următoarele:

Quando accedi o utilizzi il Sito, i Prodotti e/o i Servizi, devi sempre comportarti in modo civile e rispettoso. Vietiamo espressamente qualsiasi utilizzo del Sito, dei Prodotti e/o dei Servizi, e acconsenti a non utilizzare il Sito, per uno dei seguenti motivi:

În plus, dacă gestionați un cont, contribuiți la un cont, postați materiale pe site, postați link-uri pe site sau puneți în alt mod materiale disponibile prin intermediul site-ului (orice astfel de material, "conținut"), sunteți singurul responsabil pentru conținutul și orice pagube și daune rezultate din conținutul respectiv, indiferent dacă conținutul în cauză constituie text, grafică, fișier audio sau software de calculator. Punând la dispoziție conținutul, declarați și garantați că:

Sunteți responsabil pentru luarea măsurilor de precauție, după cum este necesar, pentru a vă proteja pe dumneavoastră. și dispozitivele dumneavoastră de viruși, "worms" și alte conținuturi dăunătoare sau distructive. Vom lua măsuri de precauție rezonabile pentru a preveni transmiterea conținutului dăunător din sistemele sale tehnologice către sistemele dumneavoastră tehnologice. Declinăm în mod expres orice răspundere pentru orice daune sau pagube rezultate din accesul sau utilizarea site-ului, a produselor și / sau a serviciilor, sau a accesului ori utilizării site-urilor web terțe. Avem dreptul (deși nu obligația) de a (i) refuza sau elimina orice conținut care, în opinia noastră rezonabilă, încalcă orice politică internă sau este în vreun fel dăunător sau inacceptabil sau (ii) încetează sau refuză accesul la și utilizarea site-ului, a produselor și / sau a serviciilor, către orice persoană din orice motiv, la propria noastră discreție.

3. Taxe și plăți

Prin achiziționarea Produselor și / sau Serviciilor noastre, sunteți de acord să plătiți taxe sau taxe de abonament anuale pentru un astfel de Produs sau Serviciu. Configurațiile și prețurile site-ului, produselor și / sau serviciilor pot fi modificate în orice moment și putem modifica configurațiile, taxele, prețurile și ofertele, cu condiția să nu vi se aplice modificări de preț pe durata unui abonament va intra în vigoare numai după ce ați convenit asupra prelungirii, actualizării sau reînnoirii termenului de abonament. Sunteți de acord cu astfel de modificări dacă nu vă opuneți în scris în termen de șapte (7) zile lucrătoare de la primire, sau o factură, care încorporează sau anunță taxele și / sau modificările de preț. Toate prețurile nu includ și veți plăti toate impozitele, taxele, cotizațiile sau redevențele sau alte taxe similare.

4. Utilizarea conținutului și a materialelor terților

Prin operarea site-ului, nu reprezentăm sau nu implicăm faptul că susținem materialul postat acolo sau că percepem acest material ca fiind unul corect, util sau non dăunător. Site-ul poate conține conținut ofensator, indecent sau inacceptabil, precum și conținut care conține inexactități tehnice, greșeli tipografice și alte erori. Site-ul poate conține, de asemenea, materiale care încalcă drepturile de confidențialitate sau de publicitate; încalcă proprietatea intelectuală și alte drepturi de proprietate ale terților; sau a căror descărcare, copiere sau utilizare este supusă unor termeni și condiții suplimentare, stabilite sau nedeclarate. Declinăm orice responsabilitate pentru orice daune și / sau pagube rezultate din utilizarea sau descărcarea de pe site a postărilor altor părți terțe.

5. Conținut postat pe alte site-uri web

Nu am examinat și nu putem examina tot materialul, inclusiv software-ul pentru computer, pus la dispoziție prin intermediul site-urilor web și al paginilor web către care se leagă site-ul nostru și care leagă site-ul nostru. Nu avem niciun control asupra acelor site-uri web și pagini web și nu suntem responsabili pentru conținutul sau utilizarea lor. Prin conectarea la un site web sau la o pagină web terță parte, nu reprezentăm sau nu implicăm faptul că aceasta susține un astfel de site web sau pagină web.

6. Încălcarea drepturilor de autor


Vă încurajăm să respectați drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Dacă credeți că materialul localizat sau legat de site încalcă drepturile de autor, vă rugăm să ne anunțați imediat. Vom răspunde la toate aceste notificări, inclusiv după cum este necesar sau adecvat, eliminând materialul care încalcă drepturile sau dezactivând toate linkurile către materialul care încalcă drepturile.

7. Rezilierea

Puteți rezilia acordul și închide contul cu noi în orice moment, începând cu ultima zi a termenului de abonament, prin trimiterea unui e-mail. Putem rezilia relația cu dumneavoastră sau putem încheia sau suspenda accesibilitatea la site, produse și / sau servicii în orice moment, inclusiv utilizarea oricărui software, (i) dacă încălcați acești termeni; (ii) dacă suspectăm în mod rezonabil că utilizați site-ul, produsele și / sau serviciile pentru a încălca legea sau a încălca drepturile terților; (iii) dacă nu plătiți nici o sumă datorată nouă; (iv) încălcați orice lege sau regulament aplicabil. La închiderea contului dumneavoastră, considerând motivele de mai sus, nu va exista nicio rambursare a taxelor și vi se va refuza accesul la site, produse și / sau servicii, incluzând toate datele sale. Dacă credeți că nu am reușit să desfășurăm sau că serviciile sunt defecte, trebuie să ne anunțați în scris și să acordați paisprezece (14) zile pentru a remedia eroarea. Dacă nu reușim să remediem problema în această perioadă, puteți rezilia abonamentul cu efect imediat, după o notificare scrisă către noi.

8. Schimbări

Configurațiile și specificațiile site-ului, inclusiv și fără limitare a întregului conținut disponibil acolo, produsele și serviciile pot fi modificate și / sau actualizate din când în când, la propria noastră discreție. Sunteți obligat de orice astfel de modificări sau actualizări, cu excepția cazului în care aceste modificări diminuează în mod semnificativ funcționalitatea și valoarea site-ului, a produselor și / sau a serviciilor.

9. O notă specială privind copiii

Site-ul nu este conceput sau destinat utilizării copiilor cu vârsta sub 16 ani, iar produsele și serviciile noastre nu pot fi achiziționate de către copiii cu vârsta sub 16 ani. Nu colectăm intenționat informații personale de la vizitatorii care au sub 16 ani. Dacă aveți vârsta sub 16 ani, nu vi se permite să ne trimiteți informații personale. Dacă aveți sub 16 ani, ar trebui să utilizați site-ul numai cu acordul unui părinte sau tutore.

10. Limitarea garanțiilor


Noi și licențiatorii noștri nu oferim nicio garanție sau declarație în ceea ce privește site-ul, produsele și serviciile sau orice site conectat sau conținutul acestuia, inclusiv conținutul, informațiile și materialele de pe acesta sau acuratețea, caracterul complet sau actualitatea conținutului, informațiilor și a materialelor. De asemenea, nu garantăm sau nu declarăm că accesul sau utilizarea site-ului, produselor și / sau serviciilor dumneavoastră sau a oricărui site conectat va fi neîntrerupt sau fără erori sau omisiuni, că defectele vor fi corectate sau că site-ul, produsele și / sau serviciile sau orice site conectat nu conține viruși de computer sau alte componente dăunătoare. Nu ne asumăm nicio responsabilitate și nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de daune sau viruși care ar putea infecta echipamentul computerului sau a altor dispozitive sau alte proprietăți din cauza utilizării de către dumneavoastră a produselor, a serviciilor, sau a accesului, utilizării sau navigării de către dumneavoastră pe site sau descărcarea ori încărcarea dumneavoastră de orice conținut de pe sau pe site. Dacă sunteți nemulțumit de site, singurul dumneavoastră remediu este să întrerupeți utilizarea acestuia. Niciun sfat, rezultat sau informație, oral sau scris, obținut de dumneavoastră de la noi sau prin intermediul site-ului, nu va crea nicio garanție care nu este făcută în mod expres aici. Nu sprijinim, susținem, sancționăm, încurajăm sau suntem de acord neapărat cu orice conținut sau orice conținut al utilizatorului, sau cu orice opinie, recomandare, conținut, link, date sau sfaturi exprimate sau implicite în acestea și declinăm în mod expres orice responsabilitate în legătură cu conținutul utilizatorului și orice alt conținut, materiale sau informații disponibile pe sau prin intermediul site-ului, produselor și / sau serviciilor, create sau furnizate de utilizatori sau de alte părți terțe .

11. Limitarea răspunderii

În nici un caz, niciuna dintre părți, filialele și afiliații săi, directorii, ofițerii, angajații sau agenții lor respectivi și alți reprezentanți nu vor fi răspunzători pentru orice daune indirecte, consecvente, accidentale, speciale sau punitive, inclusiv dar fără a se limita la profiturile pierdute și întreruperea afacerii, fie prin contract, fie prin delict, inclusiv neglijență, care rezultă în vreun fel din utilizarea site-ului, a produselor, serviciilor și / sau a conținutului acestora, sau a oricărui site web hyperlink, chiar dacă o astfel de parte este informată în mod expres asupra posibilității a unor astfel de daune. Cu excepția daunelor legate de încălcarea proprietății intelectuale dovedite sau recunoscute legal cauzate de produse și / sau servicii, livrate de o parte fără conținut terț, în niciun caz răspunderea unei părți nu va depăși sumele totale primite de noi de la dumneavoastră într-o perioadă de șase (6) luni imediat anterioară datei la care s-au produs daunele.

12. Declarațiile și garanțiile dumneavoastră

Declarați și garantați că utilizarea site-ului, a produselor și / sau a serviciilor dumneavoastră va fi în conformitate cu orice acord între dumneavoastră și noi, politica de confidențialitate, acești termeni și cu orice legi și reglementări aplicabile, inclusiv și fără limitare la orice local legile sau reglementările din țara dumneavoastră, statul, orașul sau alte zone guvernamentale, cu privire la comportamentul online și conținutul acceptabil, inclusiv toate legile aplicabile privind transmiterea datelor tehnice exportate din țara în care locuiți și cu orice altă politică aplicabilă sau termeni și condiții.

13. Despăgubire

Sub rezerva limitărilor prezentate în prezentul document, părțile convin să se apere, să se despăgubească și să se mențină reciproc inofensive, inclusiv filialele și afiliații săi, directorii, ofițerii, angajații sau agenții lor respectivi și alți reprezentanți, din și împotriva tuturor pretențiilor, pierderilor, daune, răspunderi și costuri (inclusiv, dar fără a se limita la onorarii rezonabile ale avocaților și cheltuieli de judecată), rezultate din, referitoare la sau în legătură cu (i) o încălcare semnificativă a acestor termeni sau orice acord între părți sau (ii) orice afirmație conform căreia orice informație sau material (inclusiv orice conținut) încalcă drepturile oricărei părți terțe.
Înțelegeți și sunteți de acord că, prin utilizarea produselor și / sau serviciilor, sunteți singurul responsabil pentru orice date, inclusiv informații de identificare personală, colectate sau procesate prin produsele și / sau serviciile noastre. Ne veți apăra, despăgubi și ne veți păstra inofensivi, fără nicio limitare, pentru toate daunele legate de încălcările (presupuse) ale oricăror legi de confidențialitate prin utilizarea produselor și / sau serviciilor din contul dumneavoastră.

14. Diverse

Dacă o parte din acești termeni este considerată invalidă sau imposibilă, respectiva parte va fi interpretată pentru a reflecta intenția inițială a părților, iar porțiunile rămase vor rămâne în vigoare și efect. O renunțare de către oricare dintre părți la orice termen sau condiție a acestor termeni sau orice încălcare a acestora, în orice caz, nu va renunța la acest termen sau condiție sau la orice încălcare ulterioară a acestora. Puteți atribui drepturile dumneavoastră în conformitate cu acești termeni oricărei părți care consimte și acceptă să fie obligat să respecte termenii din prezentul document în scris. Putem atribui drepturile sale în conformitate cu acești Termeni la discreția sa. Acești termeni vor fi obligați și vor asigura în beneficiul părților, succesorilor acestora și cesionarilor permiși. Sunteți de acord că nu există nicio întreprindere în comun, parteneriat, angajare sau relație de agenție între dumneavoastră și noi ca urmare a termenilor sau utilizării site-ului, a produselor și / sau a serviciilor.