Declinare a răspunderii


Subscrisa, eutop.health (denumită în cele ce urmează "Site" "Subscrisa" "Noi") și/sau licențiatorii, nu oferă nicio declarație sau garanție cu privire la site, produse și servicii sau orice site conectat sau conținutul acestuia, inclusiv conținutul, informațiile și materialele de pe acesta sau acuratețea, completitudinea sau actualitatea conținutului, informațiilor și materialelor.


De asemenea, nu declarăm sau garantăm că accesul sau utilizarea site-ului, produselor și/sau serviciilor sau a oricărui site conectat va fi neîntrerupt sau fără erori sau omisiuni, că defectele vor fi corectate sau că site-ul, produsele , și/sau serviciile sau orice site conectat nu conține viruși informatici sau alte componente dăunătoare.


Nu ne asumăm nicio responsabilitate și nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de daune sau viruși care ar putea afecta echipamentul informatic sau alte proprietăți din cauza utilizării produselor sau serviciilor, sau a accesului, utilizării sau navigării la site sau descărcarea sau încărcarea de orice conținut de pe sau pe Site. Dacă sunteți nemulțumit de Site, singura soluție este să întrerupeți utilizarea Site-ului. Niciun sfat, rezultat sau informație, verbal sau în scris, obținut de la noi sau prin intermediul Site-ului, nu va crea nicio garanție care nu este făcută în mod expres aici.


Nu recomandăm, susținem, sancționăm, încurajăm sau suntem de acord neapărat cu orice conținut sau conținut al utilizatorului, sau cu orice opinie, recomandare, conținut, link, date sau sfaturi exprimate sau subînțelese și Subscrisa declină în mod expres orice răspundere în legătură cu conținutul utilizatorului și orice alt conținut, materiale sau informații disponibile pe sau prin intermediul Site-ului, produselor și/sau serviciilor create sau furnizate de utilizatori sau de alte terțe părți.


În nici un caz niciuna dintre părți, filiale și societățile sale afiliate, directorii, ofițerii, angajații sau agenții și alți reprezentanți nu vor fi răspunzători pentru orice fel de daune indirecte, pe cale de consecință, incidentale, speciale sau punitive, inclusiv, dar fără a se limita la profiturile pierdute și întreruperea afacerii, fie prin contract, fie prin delict, inclusiv neglijență, care rezultă în vreun fel din utilizarea Site-ului, a produselor, serviciilor și/sau a conținutului acestuia, sau a oricărui site web de tip hyperlink, chiar dacă o astfel de parte este informată în mod expres asupra posibilității a unor astfel de daune.


Cu excepția daunelor legate de încălcarea proprietății intelectuale dovedită sau admisă legal cauzată de produse și/sau servicii furnizate de o parte fără consimțământul unei terțe părți, în niciun caz răspunderea unei părți nu va depăși sumele totale primite de noi de la dumneavoastră în perioada de șase (6) luni imediat anterioare datei la care s-au produs prima dată daunele.